Lidé

Editorial Board


Daniel Sosna, Západočeská univerzita, Česká republika

Luděk Jirka, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Česká republika